Di sepuluh hari bulan Dzulhijjah ini ada tiga amalan yang mana kita dianjurkan untuk banyak melakukannya.  Amalan teresbut yaitu : ber-tahlil (mengesakan Allah dengan mengucapkan, “Laa Ilaaha Illallah”), ber-tahmid (memuji Allah dengan mengucapkan, “Alhamdulillah”), dan ber-takbir (mengagungkan Allah dengan mengucapkan, “Allahu Akbar”). Inilah salah satu pesan Nabi kita Muhammad shallallahuContinue Reading

Kita tahu, bahwa hijab adalah lafazh umum, yang berarti: as-satru (menutupi). Dan maksudnya di sini, adalah sesuatu yang dapat menutupi tubuh wanita dan perhiasannya; berupa: pakaian, permata dan perhiasan lain yang dipakainya dari penglihatan para laki-laki yang bukan mahramnya. Dan, berdasarkan pada pengamatan terhadap konteks nash-nash yang ada, merupakan salahContinue Reading

Di antara bentuk kenikmatan yang besar yang Allah ta’ala karuniakan kepada kita adalah disampaikannya kita kepada bulan yang utama ini, bulan sya’ban. Dan kenikmatan yang tidak kalah besar bila mana Allah ta’ala mengaruniakan taufiq-Nya kepada kita sehingga kita dapat mengisi hari-hari yang kita lewati dengan amal sholeh yang dibangun diContinue Reading

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 1 Tahun 2004 Tentang BUNGA (INTEREST/FA’IDAH) Majelis Ulama Indonesia, setelah : Mengingat : 1. Firman Allah SWT, antara lain: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkanContinue Reading

Syaikh Muhammad bin Shaleh bin Al-Utsaimin rahimahullah berkata : Jika ada seseorang yang mengucapkan selamat (tahun baru) kepadamu maka jawablah, akan tetapi jangan kamu yang memulai memberikan ucapan selamat kepada orang lain. Inilah pandangan yang tepat dalam permasalahan ini. Jadi, jika ada seseorang yang berkata kepadamu -misalnya-, “Kami mengucapkan selamat tahunContinue Reading

Diantara bi-‘ah-bid’ah yang terjadi pada bulan Allah Muharram adalah sebagai berikut: Memberi makan seorang mukmin di malam Asyura’ Mereka tidak segan-segan membuat hadits palsu dengan sanad dari Ibnu Abbas yang mirip dengan haditsnya orang Syi’ah yang berbunyi : “Barangsiapa berpuasa pada hari Asyura’ dari bulan Muharram, maka Allah memberinya (pahala)Continue Reading

Perayaan tahun baru Hijriyah. Bid’ah ini banyak sekali terjadi di masjid-masjid dan organisasi-organisasi keislaman, sehingga mereka membuat agenda khusus untuk merayakannya, baik dengan membuat pengajian-pengajian umum yang mereka sebut “Peringatan Hari Besar Islam” atau acara-acara yang lainnya.  Semua ini tidak lain karena jauhnya ilmu syar’y dari mereka dan terpatrinya sikap mengekorContinue Reading

Doa akhir tahun dan awal tahun. Hal ini merupakan perkara yang masyhur, bahkan mungkin tidak ada satu bukupun yang memuat tentang doa-doa kecuali dicantumkan doa ini di dalamnya. Doa tersebut bunyinya sebagai berikut: اللهم ما عملته في هذه السنة مما نهيتني عنه ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمت عليَّ في الرزقContinue Reading

Pembaca Yang Budiman. Bulan Muharram adalah bulan yang mulia, bahkan bulan yang paling mulia di antara empat bulan yang mulia, maka selanjutnya, apa sajakah yang menunjukkan akan kemuliaan atau keutamaan bulan yang mulia ini? Berikut adalah di antara hal yang menunjukkan kemulyaan atau keutamaan bulan ini: 1. Dilarangnya seseorang melakukanContinue Reading

Pembaca Yang Budiman. Keyakinan ini banyak tersebar di negeri kita, mereka lebih mengenal bulan ini dengan nama bulan Syuro. Oleh karena itu banyak sekali diadakan acara-acara selamatan pada bulan ini. Ada yang memberikan sembelihan untuk suatu jembatan tertentu atau sungai dan laut tertentu atau benda-benda tertentu. Karena keyakinan ini, merekaContinue Reading

Pertanyaan : Banyak dari kaum muslimin yang berpuasa pada hari ‘asyura dan benar-benar mementingkannya kerana mereka mendengar dari para da’i  (pendakwah) tentang dalil-dalil yang memberikan motivasi dan dorongan untuk mengamalkannya. Maka kenapa umat tidak diarahkan untuk benar-benar memperhatikan hilal Muharram, sehingga kaum muslimin mengetahui (masuknya bulan Muharram) setelah disiarkan atauContinue Reading

Pertanyaan : Saya seorang pemuda yang telah diberi hidayah oleh Allah dengan cahaya Al-Haq (kebenaran). Saya ingin melaksanakan puasa ‘Asyura dan semua puasa pada hari-hari yang utama selain (puasa) Ramadhan. Apakah boleh terkait dengan puasa ‘asyura saya bersandar pada kalender dalam penentuan masuknya bulan Muharram, ataukah berhati-hati dengan cara berpuasaContinue Reading