perahu-kuning.jpg

Hukum Sihir, dan Penyihir

Segala puji hanya kepunyaan Allah, semoga shalawat dilimpahkan kepada junjungan umat, Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam. Rosulullah shallallahu …

blur-wide.jpg

Sihir dan Macam-macamnya

Apa itu sihir ? Sihir, secara bahasa   adalah sesuatu yang halus dan lembut sebabnya, ungkapan tentang sesuatu yang tersembunyi dan tidak diketahui …

perahu-kuning.jpg

Syarat-syarat Ruqyah

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: “Para ulama telah bersepakat tentang bolehnya ruqyah ketika terpenuhi tiga syarat: Menggunakan Kalamullah atau nama-nama dan …

Top