Kali ini kami akan memaparkan kisah seorang shahabiyah mulia yang berpegang teguh dengan agamanya. Beliau mendahulukan agamanya sebelum yang lainnya, beliau adalah Ummu Sulaim radhiyallahu ‘anha. Pada artikel yang berjudul ‘Kisah Ummu Sulaim dalam Beramar Ma’ruf Nahi Munkar’ telah kami sebutkan bagaimana mengajak anak dan suaminya masuk islam, namun sayangnyaContinue Reading

Ummu Sulaim radhiyallahu ‘anha adalah salah seorang shahabiyah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, setelah mendengar dakwah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam beliaupun menerimanya dan masuk agama Islam, namun sang suami tidak merestui keputusannya, suaminya mulai menampakkan ketidak cocokannya terhadap keputusan istrinya. Tapi Ummu Sulaim tetap mantap dalam keimanannya, beliau beriman sepenuh hatiContinue Reading

Tidak diragukan lagi bahwa peran wanita muslimah dalam amar ma’ruf nahi munkar atau dakwah sangat penting. Tanpa peran wanita, amar ma’ruf nahi munkar menghadapi banyak hambatan. Pada artikel-artikel sebelumnya telah kami sebutkan dalil-dalil yang menunjukkan akan umumnya kewajiban amar ma’ruf nahi munkar kepada muslim dan muslimah. Kami juga telah menyebutkanContinue Reading

Pertanyaan : Saya seorang gadis yang tinggal di asrama dengan para mahasiswi lainnya, dan Alhamdulillah Allah telah memberi saya hidayah untuk selalu berjalan dan berpegang teguh kepada yang haq, tetapi saya sangat merasa terganggu dari kemungkaran dan maksiat yang ada disekitar saya, khususnya dari sebagian teman-teman saya sendiri misalnya sepertiContinue Reading

Amar ma’ruf nahi munkar adalah suatu kewajiban yang Allah wajibkan kepada umat Islam tanpa terkecuali baik lelaki maupun perempuan. Berdakwah dijalan Allah, mengajak kepada yang baik dan mencegah dari perbuatan mungkar tidak hanya terbatas pada para lelaki saja, kaum hawa juga memiliki kewajiban yang sama. Allah ta’ala berfirman : وَلْتَكُنContinue Reading

Kisah amar ma’ruf nahi munkar beliau sangatlah banyak, di sini kami akan menyebutkan beberapa, diantaranya: Pertama, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sa’d dari ‘Alqamah bin Abi ‘Alqamah dari ibunya berkata, “Saya melihat Hafshah binti Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu ‘anhuma dengan mengenakan kerudung yang tipis sehingga terlihat bagian dalamnya, maka ‘AisyahpunContinue Reading

Banyak saudari-saudari kita yang merasa keberatan untuk melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar ditengah-tengah perkumpulan perempuan dengan alasan takut, malu dan sebagainya. Terkadang mereka mereka merasa berat untuk sekedar menasehati atau setidaknya memberi masukan kepada orang yang memerlukannya. Ketika ditanya mengapa demikian? Ia menjawab, “saya tidak berani mengajak mereka…” atau “SayaContinue Reading

Terkadang dalam kehidupan suami istri terhadapat hal-hal yang terdapat pada suami yang tidak disukai oleh istri, misalnya jika seorang suami adalah orang yang kurang berpegang kepada ajaran agama, atau ia masih suka melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat dan sebagainya. Sebagian istri terkadang bingung tentang bagaimana cara untuk mengajak suaminya,Continue Reading

Beliau adalah sosok perempuan yang menjadi teladan bagi kita semua dalam bersabar, berpegang teguh kepada kebenaran, dan berkorban demi agama. Beliau adalah orang yang wangi kuburannya tercium oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Dari Ubay bin Ka’ab dari Rusulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bahwasanya dimalam isra’ mi’raj beliau mencium aroma wangi, makaContinue Reading

Sesungguhnya amar ma’ruf nahi munkar wajib bagi wanita dan pria dalam batasan yang sama. Dan bersamaan dengan ini syari’at menentukan batasan-batasan dan ketentuan-ketentuan dalam amar ma’ruf nahi munkar bagi wanita, baik terhadap sesama jenisnya ataupun terhadap orang-orang dekatnya. Dan dengan keinginan dari pengasuh website agar pembaca yang mulia mendapatkan faidah.Continue Reading

Agama Islam yang lurus datang dengan memenuhi panggilan naluri kewanitaan yang berkaitan dengan kecintaan wanita terhadap perhiasan sejak masa kanak-kanaknya. Allah ta’ala  berfirman : أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (١٨) “Dan apakah patut (menjadi anak Allah) orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan sedang dia tidak dapat memberiContinue Reading