diantar-aibmu.jpg

Di Antara Aib-Aibmu

Saudariku Muslimah… Sesungguhnya aib-aibmu banyak, akan tetapi engkau berpura-pura lalai atau melalaikannya atau meremehkannya. Di antara aibmu : Engkau …

Top