Saudariku… Kecintaan (mahabbah) adalah ibadah hati yang tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah dan kepada apa saja yang dicintai Allah, seperti dien (agama), kitab, para nabi, para wali, syariat-syariat dan syiar-Nya. Dari Abu Dzar –semoga Allah meridhainya- diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah-shallallahu ‘alaihi wasallam- besabda,   أَوْثَقُ عُرَى الْإِيْمَانِContinue Reading

Di antara tujuan syariat adalah menjaga kehormatan dan keturunan. Karena itu syariat Islam mengharamkan zina. Allah berfirman, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا [الإسراء : 32] “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (Al-Isra’: 32)   BahkanContinue Reading

“Jika dahulu para orang tua sangat menjaga anak-anak perempuan mereka, namun jaman sekarang mereka juga harus menjaga anak laki-laki mereka agar tidak salah jalan.”   Di Al Qur’an terdapat banyak kisah tentang kaum-kaum terdahulu yang memberikan pada kita semua pelajaran tentang keharusan untuk tunduk kepada Allah Ta’ala Sang Penguasa Alam,Continue Reading

yang bisa memberikan manfaat dan mendatangkan madharat hanyalah Allah. Dialah yang menentukan kebaikan dan kejelekan, yang menciptakan penyakit dan obat, yang menurunkan bencana dan yang menentukan kesembuhan bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Tiada yang mampu menolak sesuatu yang membahayakan selainNya dan tiada pula yang mampu menolak sesuatu yang tidak disukai selain-Nya.Continue Reading

Salah satu bentuk syirik kecil yang sering terjadi pada sebagian wanita adalah riya’ dan sum’ah. Sebenarnya tujuan awal ia beramal adalah karena Allah, tetapi tiba-tiba muncul niatan yang ditunjukkan kepada selain-Nya, yaitu mengharap pujian dan sanjungan dari orang lain, serta agar ia terkenal di kalangan mereka. Padahal, tidak ada amalanContinue Reading

Saudariku, muslimah… Ketahuilah bahwa termasuk kesalahan besar adalah jika engkau mendatangi tukang sihir atau dukun untuk mengurai masalah yang tengah engkau hadapi. Baik yang terkait dirimu sendiri ataupun keluargamu ataupun orang lain yang tidak memiliki hubungan rahim denganmu. Saudariku, muslimah… Termasuk amalan yang membinasakan dan menghinakan adalah mendatangi dukun, tukangContinue Reading

Kesalahan fatal yang sering terjadi pada sebagian wanita adalah bersumpah dengan selain nama Allah, karena hal itu termasuk syirik ashghar  (kecil). Namun, jika orang yang bersumpah meyakini bahwa sesuatu yang ia jadikan sumpah tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan Allah atau bahkan lebih agung dari-Nya, maka syirik ashghar tersebut berubahContinue Reading

Saudariku, muslimah… Banyak kaum wanita –semoga Anda tidak termasuk mereka-yang terjerembab ke dalam lubang kemaksiatan dan penyimpangan karena beberapa sebab, di antaranya : Kecondongan Mereka kepada Dunia Mereka lebih mengutamakan hawa nafsu dan lebih mengedepankan kenikmatan dunia daripada kenikmatan beribadah kepada Allah subhanahu wata’ala, melaksanakan ketaatan kepada-Nya serta tunduk kepadaContinue Reading

Sesungguhnya kaum wanita berada dalam bahaya besar. Bagaimana tidak ? sementara Nabi –shallallahu ‘alaihi wasallam- telah bersabda, اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ. “Diperlihatkan kepadaku Jannah (Surga), maka aku lihat kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Dan, diperlihatkan kepadaku nereka, maka aku lihatContinue Reading

Dari Shafwan bin Ya’la bin Umayyah bahwa Ya’la bin Umayyah berkata kepada Umar, ‘Andaikata aku melihat Nabi-shallallahu ‘alaihi wasallam- kala diturunkan wahyu kepadanya. Maka, ketika beliau berada di Ji’ranah beliau dinaungi dengan sebuah kain, beberapa sahabat beliau tengah bersamanya. Perowi berkata, ‘tiba-tiba, datanglah seorang laki-laki yang bajunya telah diberi minyakContinue Reading

Dalam pandangan Islam, seorang suami bagaikan nahkoda dan rumah tangganya diumpamakan sebuah bahtera yang kendalinya ada di tangannya. Sebagai seorang suami yang memegang kendali, ia pun mengemban tugas-tugas yang tidak enteng. Untuk itu, demi kebaikan, kebahagiaan dan keselamatan keluarga, ia mesti menjalankan fungsinya tersebut dengan sebaik-baiknya. Ia harus melaksanakan kewajiban-kewajibanContinue Reading

Pada dasarnya setiap orang saling membutuhkan antar satu sama lain, baik itu dalam hubungan pribadi atau dalam cakupan yang lebih luas seperti teman, tetangga, atau rekan kerja. Dan Islam sebagai agama yang sempurna memperhatikan masalah hubungan antar manusia yang disebut sosial ini, yang kemudian Islam menuangkan hukum-hukum yang terkait dengannyaContinue Reading