lagi-puasa.jpg

Etika Berpuasa

Diantara Etika puasa itu ada yang wajib dan ada pula yang sunnah, yang di antaranya adalah: 1. Berupaya sedapat mungkin untuk sahur dan mengakhirkannya hingga …

Top