perubahan-2.jpg

Macam-Macam Sihir

Orang yang paling terkenal dalam menulis serta menjelaskan macam-macam sihir adalah Ibnu Khaldun dalam Muqaddimahnya, begitu pula Fakhrurrazi dalam kitab …

Top