Keutamaan Amar Ma’ruf Nahi Munkar

Diantara keutamaan ber-amar ma’ruf nahi munkar adalah:

1. Amar ma’ruf dan nahi munkar merupakan profesi dan tugas agung para rasul ‘alaihimus salam

Allah subhanahu wata’ala berfirman:

“Dan  sesungguhnya  Kami  telah  mengutus  rasul  pada  tiap-tiap  umat  (untuk menyerukan): ’Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu.” (QS. An-Nahl: 36)

2. Termasuk ke dalam golongan khairul ummat (umat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemaksiatan

Allah subhanahu wata’ala berfirman:

“Kalian adalah ummat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang maruf, dan mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah….” (QS. Ali-Imran: 110)

3. Termasuk sebagai sebab-sebab turunnya pertolongan Allah

Allah subhanahu wata’ala berfirman:

“…Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama) -Nya. Sesungguhnya  Allah  benar-benar Maha  Kuat  lagi  Maha  Perkasa. (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka  mendirikan  sembahyang,  menunaikan  zakat,  menyuruh  berbuat  yang ma`ruf  dan  mencegah  dari  perbuatan  yang  mungkar;  dan  kepada  Allah-lah kembali segala urusan.” (QS. Al-Hajj: 40-41 )

4. Termasuk  faktor  yang  dapat  menggugurkan  dosa-dosa

Sebagaimana beliau shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Fitnah (bencana) seorang pria terletak pada istrinya, hartanya, dirinya, anaknya dan  tetangganya.  Puasa,  shalat,  sedekah,  amar  ma’ruf  dan  nahi  munkar  dapat menggugurkannya.” (HR. Ahmad).

5. Mendapatkan pahala yang besar

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang-orang yang mengerjakannya” (HR. Muslim)

Artikel : www.hisbah.net

Ikuti update artikel Hisbah di Fans Page Hisbah
Twitter @Hisbahnet, Google+ Hisbahnet

About Author

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *