Connect with us

safinatun najah

Manfaat Amar Maruf Nahi Munkar

Published

on


Nasehat Ulama

 Ibnu Mas’ud radiallahuanhu berkata: “(Pada akhir zaman) orang-orang shalih akan mati dan tersisa “AHLU RIYAB”, Para Sahabat bertanya: “Wahai Abu Abdirrahman, siapa itu AHLU RIYAB?” Beliau menjawab: “Mereka adalah orang-orang yang tidak menyeru kepada yang ma’ruf dan tidak pula mencegah dari yang mungkar.” (HR. Ibnul Mubarak dalam Az-Zuhd, 1511)

TAFSIR

 Allah berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali-Imran: 104)

Allah memerintahkan agar ada sebagian dari umat ini orang-orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah yang munkar.

Berkata Syaikh As-Sa’di rahimahullah dalam menafsirkan ayat ini, “kebajikan adalah suatu nama yang mencakup segala hal yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah dan menjauhkannya dari kemurkaan-Nya, dan ma’ruf adalah yang dinilai baik oleh akal dan syara’, sedangkan munkar adalah yang dinilai jelek oleh akal dan syara’.

Makna yang dimaksud dari ayat ini ialah hendaknya ada dari umat ini sekelompok orang yang melaksanakan perintah tersebut, senantiasa memiliki kecemburuan terhadap Allah bila dilanggar ataupun dilalaikan, sehingga ia tidak akan tinggal diam bila melihat kema’rufan ditinggalkan ataupun kemungkaran dilakukan, ia akan berusaha menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran sesuai kapasitas dan kemampuannya.

Beberapa Faedah Amar Ma’ruf Nahi Munkar

Mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran dan kemaksiatan (amar ma’ruf nahi munkar) merupakan suatu upaya untuk mewujudkan syi’ar agama di dalam suatu masyarakat, Ibnu Taimiyyah berkata:”Amar ma’ruf nahi munkar adalah yang dengannya Allah menurunkan kitab-kitabNya dan mengutus para Rasul-Nya, dan ia (amar ma’ruf nahi munkar) sebagian dari agama.”

Sebagaimana kewajiban-kewajiban lainnya, amar ma’ruf nahi munkar memiliki hikmah-hikmah dibalik perintah untuk melaksanakannya, diantaranya adalah:

  1. Sebagai tanda kesempurnaan iman
  2. Menetapkan kebaikan dalam umat islam
  3. Mengurangi atau meminimalisir kejahatan dan kerusakan dalam umat , sehingga umat terhindar darinya.
  4. Menciptakan lingkungan yang baik yang menumbuhkan akhlak yang mulia dan menghilangkan berbagai kemungkaran dan akhlak yang buruk, yang di bawah naungannya akan tumbuh generasi yang baik.
  5. Menumbuhkan rasa persaudaraan antara sesama muslim dengan tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
  6. Ia adalah jalan keselamatan di dunia dan akhirat.
  7. Ia adalah sebab kekuatan dan kemenangan di dunia.

Manfaat Amar Ma’ruf Nahi Munkar

 Amar ma’ruf nahi munkar (da’wah) yang dilakukan oleh seorang da’i akan membawa manfaat bagi dirinya sebelum manfat itu dirasakan oleh orang lain yang menjadi objek dakwahnya (mad’u). manfaat itu antara lain adalah terlepasnya tanggung jawabnya di hadapan Allah sehingga ia terhindar dari azab Allah.

Tersebutlah daerah yang bernama aylah atau eliah sebuah perkampungan bani israil, penduduknya diperintahkan Allah untuk menghormati hari jumat dan menjadikannya hari besar, namun mereka tidak bersedia dan lebih menyukai hari sabtu, sebagai hukumannya Allah melarang mereka mencari dan memakan ikan di hari sabtu, dan Allah membuat ikan-ikan tidak muncul kecuali hari sabtu. Sekelompok orang kemudian melanggar larangan ini dan membuat perangkap ikan sehingga ikan-ikan di hari sabtu masuk ke dalam perangkap, lalu mereka mengambilnya di hari ahad dan memakannya. Sementara orang-orang yang tidak melanggar larangan Allah terbagi menjadi dua kelompok, yaitu mereka yang mencegah kemungkaran dan mereka yang diam saja.   Terjadilah dialog antara orang-orang yang diam saja dengan mereka yang berdakwah mengingatkan saudara-saudaranya yang melanggar larangan Allah, dialog ini disebutkan dalam Al-Quran:

وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

 “Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik.   Dan (ingatlah) ketika suatu umat di antara mereka berkata: “Mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras?” Mereka menjawab: “Agar kami mempunyai alasan (pelepas tanggung jawab) kepada Tuhanmu, dan supaya mereka bertakwa”.   Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan Kami timpakan kepada orang-orang yang dzalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. “ (QS. Al-A’raf: 163-165)

Dalam ayat di atas disebutkan jawaban orang-orang yang berdakwah ketika ditanya tentang alasan mereka menasehati orang-orang yang melanggar perintah Allah:

  1. معذرة إلى ربكم

  2. و لعلهم يتقون

Yaitu pertama, agar menjadi argumentasi dan penyelamat kami dihadapan Allah.

Kedua, agar mereka bertaqwa.

Dan secara tegas Allah menyelamatkan orang-orang yang melarang perbuatan maksiat dari azabNya.

Maka dari itu wahai para da’i yang dirahmati Allah, janganlah sekalipun kita lemah untuk selalu mengingatkan ummat ini akan perintah dan larangan Allah, teruslah bimbing ummat ini dengan hidayah Allah, dan niatkan ikhlas dalam hati kita bahwa yang kita lakukan adalah demi terciptanya ummat yang hanya mentauhidkan Allah semata.

Mutiara Salaf

 Fudhail bin Iyadh berkata: “Meninggalkan suatu amal karena orang lain adalah ria, dan beramal karena orang lain adalah syirik (kecil). Adapun ikhlas adalah ketika Allah menyelamatkanmu dari keduanya. “

MERAJALELANYA PERZINAAN

Zina adalah salah satu dosa besar, dan merajalelanya prilaku keji ini disebabkan karena lemahnya iman serta turunnya moralitas di tengah masyarakat. Juga merebaknya wanita-wanita yang membuka aurat serta pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan yang terjadi di mana-mana, mempertontonkan maksiat di tengah khalayak bahkan tanpa merasa berdosa melakukannya, dan kurangnya rasa kepedulian masing-masing kita untuk mencegahnya membuat kerusakan dari perbuatan keji ini semakin merajalela.

Sebagai seorang dai di jalan Allah, sudah sepatutnya bagi kita untuk mengingatkan saudara muslimin dan muslimah kita untuk takut kepada azab Allah karena telah melakukan kemungkaran dan menyebarkan keburukan, karena perbuatan zina adalah dosa besar dan jalan menujunya adalah suburuk-buruk jalan, sebagaimana firman Allah Azza Wa Jalla:

وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk” [Al-Isrâ`/17:32]

Wahai para dai, Ingatkanlah saudara/i kita untuk senantiasa bertaqwa kepada Allah dan selalu menjaga diri agar tidak terjerumus kedalam zina. karena jika telah datang azab Allah kepada suatu kaum, orang shaleh di sekelilingnya juga akan ikut merasakan akibatnya disebabkan diamnya mereka ketika kemungkaran dan perbuatan keji merajalela, maka gerakkanlah hati dan diri kita untuk senantiasa mengingatkan akan keburukan dan bahaya dari perbuatan zina yang keji lagi kotor itu. Dan semoga Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayah dan taufikNya. aamiin.

Kisah

Amar Ma’ruf Para Sahabat Kepada Orang-Orang Di Pasar

Suatu hari Abu Hurairah radiallahu’anhu melewati Pasar Madinah, kemudian beliau berhenti dan berkata, “Wahai penduduk pasar, alangkah lemahnya kalian!” Mereka bertanya, “Apa yang kamu maksud wahai Abu Hurairah?” Beliau menjawab, “Yang aku maksud adalah dalam hal warisan Nabi yang sedang dibagikan sedang kalian disini. Tidakkah kalian pergi kesana dan mengambil bagian?” Mereka bertanya, “Dimana?” Beliau berkata, “Di masjid.” Merekapun berlomba-lomba menuju masjid, sedang Abu Hurairah tetap berdiri sampai mereka kembali, ia bertanya kepada mereka, “Mengapa kalian kembali?” Mereka menjawab, “Wahai Abu Hurairah, kami telah datang ke masjid dan kami tidak melihat sesuatu apapun dibagi” Abu Hurairah berkata kepada mereka, “Tidakkah kalian melihat seseorang di dalam masjid?” Mereka menjawab, “Tentu, kami melihat sekelompak orang shalat, sekolompok orang membaca Al-Qur’an, dan sekelompok orang sedang mempelajari halal dan haram.” Abu Hurairah menjawab,“Itulah yang saya maksud warisan Rasulullah.” (HR. Thabrani no. 1429)

Demikianlah beliau mengajak dan memotivasi kaum muslimin untuk selalu menimba ilmu yang tidak lain adalah warisan para nabi dan rasul. Bahkan orang-orang di pasar pun beliau ingatkan akan pentingnya ilmu agama.

 

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Aqidah

Dari Pacaran Hingga Pembunuhan: Satu Kemaksiatan Akan Menarik Kemaksiatan Lainnya

Published

on

Sebuah ketetapan Allah Ta’ala, bahwa Surga dikelilingi dengan amalan-amalan yang tidak disukai oleh nafsu manusia, dan Neraka dikelilingi oleh hal-hal yang diinginkan oleh setiap nafsu insan.

Amalan-amalan surga nampak begitu berat dan membosankan, seperti tahajjud, puasa dan sedekah.

Sedangkan Neraka betul-betul dapat menjerumuskan anak adam dengan segala bentuk kenikmatan yang ditawarkannya, seperti pergaulan bebas dan sebagainya.

Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda:

حُجِبَتْ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتْ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ

 “Neraka dikelilingi dengan syahwat (hal-hal yang menyenangkan nafsu), sedang surga dikelilingi hal-hal yang tidak disenangi (nafsu).” (HR Bukhari)

Dan fatalnya lagi, maksiat-maksiat ini selain memiliki daya tarik, juga akan menarik satu persatu jenis maksiat lainnya, hingga semuanya dilakukan oleh pelakunya tanpa dia sadari, tanpa dia niatkan di awal.

Misalnya perzinahan.

Allah Ta’ala telah berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (QS Al Israa: 32)

Ya, Allah Ta’ala tutup jalannya sedini mungkin, Jangan Dekati!

Tapi bagi yang tidak peduli dengan halal dan haram, pada awalnya dia hanya ingin mengajak bicara wanita asing itu, kemudian dilanjutkan chatting di sosial media, kemudian bertemu dan berkhalwat, terus kemudian syaitan menggoda mereka, pegangan tangan, seterusnya hingga mereka berzina. Dan tidak sampai di situ, jika hamil di luar nikah, maka akan mengaborsi janinnya karena takut malu, bahkan sampai ada yang membunuh si perempuannya juga. Na’udzubillah.

Lihat, bagaimana maksiat pacaran yang awalnya hanya dengan niat sederhana, yaitu kenalan, namun dapat berakhir pada pembunuhan!

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam sudah bersabda:

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

”Jangan sampai seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang perempuan. Jika terjadi maka, yang ketiganya adalah setan.” (HR Ahmad)

Maka tanyakan kepada orang yang aborsi janin, membunuh pacar dan lainnya. Apakah mereka niatkan itu di awal? tentu tidak bukan?

Simak perkataaan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah Ta’ala berikut:

العداوة والبغضاء شر محض لا يحبها عاقل، بخلاف المعاصي فإن فيها لذة كالخمر، والفواحش. فإن التفوس تريد ذلك والشيطان يدعو إليها النفوس حتى يوقها في شر لا تهواه ولا تريده. مجموع الفتاوى ٣٤٦/١٥

“Permusuhan dan kebencian merupakan kejelekan yang murni tidak akan disukai oleh orang berakal.

Berbeda dengan maksiat, padanya terdapat kenikmatan, seperti khamr dan zina. Dan jiwa menginginkannya.

Sehingga Syaithan pun menggoda jiwa-jiwa itu kepadanya hingga terjerumus kepada keburukan yang asalnya tidak diinginkan oleh jiwa tadi. (Majmu’ Fatawa 346/15)

Terakhir, ingatlah selalu pesan Allah Ta’ala berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS Al Baqarah: 208)

Pegang teguhlah syariat, barangsiapa bertaqwa dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya maka akan selamat. Dan kebinasaan bagi yang tertipu dengan ajakan syaitan.

Semoga Allah Ta’ala menjaga kita dan kaum muslimin dari segala kemungkaran dan meneguhkan kita di atas Islam dan Iman.

 

Ditulis oleh:

Muhammad Hadrami Lc

Alumni Fakultas Syariah LIPIA JAKARTA.

Artikel: www.hisbah.net
Ikuti update artikel kami di Hisbah.net
Youtube: HisbahTv
Instagram: Hisbahnet dan Al Hisbah Bogor

Continue Reading

baru

Fitrahnya manusia beriman kepada Allah Azza Wa Jalla dan mentauhidkan-Nya

Published

on

By

Fitrahnya manusia beriman kepada Allah Azza Wa Jalla dan mentauhidkan-Nya

Allâh Azza wa Jalla telah menciptakan manusia memiliki fitrah beriman kepada-Nya dan mentauhidkan-Nya. Manusia itu dilahirkan dalam keadaan mengimani keberadaan Allâh Azza wa Jalla bahwa tidak ada yang berhak diibadahi selain Dia, dan tidak ada Rabb selain Dia.
Seandainya manusia dibiarkan pada fitrahnya yang asli, dia pasti tumbuh menjadi orang yang mentauhidkanNya. [Lihat: Tafsîr al-Baghawi, 3/482; Tafsîr Ibni Katsîr, 3/688; dan Ma’ârijul Qabûl, 1/91, 93]

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allâh; (tetaplah atas) fitrah Allâh yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allâh. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. [Ar-Rûm/30:30]
Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ،
فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، وَيُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

Semua bayi dilahirkan di atas fitrah, kemudian kedua orang tuanya menjadikannya beragama Yahudi, Nashrani, atau Majusi. [HR. Al-Bukhâri, no. 1359 dan Muslim, no. 2658]
Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda meriwayatkan dari Rabbnya, bahwa Allâh Azza wa Jalla berfirman:

وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ

Sesungguhnya Aku (Allâh) telah menciptakan hamba-hambaKu semuanya hanif (lurus; muslim), dan sesungguhnya setan-setan mendatangi mereka lalu menyesatkan mereka dari agama mereka. [HR. Muslim, no. 2865]

Oleh karena itu Nabi Adam Alaihissallam, bapak semua manusia dan semua anaknya yang hidup di zamannya adalah orang-orang yang bertauhid.
Keturunan Nabi Adam setelahnya terus berada di atas tauhid sampai datang kaum Nabi Nûh Alaihissallam, setan menampakkan syirik sebagai sesuatu yang bagus kepada mereka dan mengajak mereka menuju syirik, sehingga mereka terjerumus ke dalam syirik.
Allah Azza wa Jalla berfirman:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allâh mengutus para nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi kabar peringatan, dan Allâh menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. [Al-Baqarah/2: 213]
Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbâs Radhiyallahu anhu, beliau berkata:

كَانَ بَيْنَ نُوحٍ وَآدَمَ عَشَرَةُ قُرُونٍ، كُلُّهُمْ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْحَقِّ. فَاخْتَلَفُوا، فَبَعَثَ اللَّهُ
النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ

Antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam ada sepuluh generasi, mereka semua berada di atas syari’at yang haq, tetapi kemudian mereka berselisih, maka Allâh mengutus para nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi kabar peringatan”. [Riwayat Thabari di dalam tafsirnya, 4/275 dan al-Hâkim dalam al-Mustadrak, 2/546. Lihat Tafsir Ibnu Katsir, 1/569]

Dan penyebab perselisihan manusia pertama kali di muka bumi adalah kemusyrikan yang dilakukan oleh kaum Nabi Nûh Alaihissallam , disebabkan oleh sikap ghuluw (melewati batas) dalam mengagungkan orang-orang shalih.
Allâh Subhanahu wa Ta’ala berfirman tentang kaum Nabi Nûh Alaihissallam :

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا

Dan mereka berkata: “Jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) ilah-ilah (tuhan-tuhan) kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) Wadd, dan jangan pula Suwaa’, Yaghuts, Ya’uq dan Nasr”.[Nûh/71:23]
Tuhan-tuhan yang disembah oleh kaum Nabi Nuh di atas, asalnya adalah orang-orang shalih yang telah mati. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbâs Radhiyallahu anhu :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا صَارَتْ الْأَوْثَانُ الَّتِي كَانَتْ فِي قَوْمِ نُوحٍ فِي الْعَرَبِ بَعْدُ أَمَّا وَدٌّ كَانَتْ لِكَلْبٍ بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ وَأَمَّا سُوَاعٌ كَانَتْ لِهُذَيْلٍ وَأَمَّا يَغُوثُ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ ثُمَّ لِبَنِي غُطَيْفٍ بِالْجَوْفِ عِنْدَ سَبَإٍ وَأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ وَأَمَّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحِمْيَرَ لِآلِ ذِي الْكَلَاعِ أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنْ انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمْ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ فَفَعَلُوا فَلَمْ تُعْبَدْ حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ

Dari Ibnu Abbas, dia berkata: “Patung-patung yang dahulu ada pada kaum Nabi Nûh setelah itu berada pada bangsa Arab. Adapun Wadd berada pada suku Kalb di Daumatul Jandal. Suwâ’ berada pada suku Hudzail. Yaghûts berada pada suku Murâd, lalu pada suku Bani Ghuthaif di al-Jauf dekat Saba’. Ya’uq berada pada suku Hamdan. Dan Nasr berada pada suku Himyar pada keluarga Dzil Kila’. Itu semua nama-nama orang-orang shalih dari kaum (sebelum-pen) Nuh. Ketika mereka mati, syaithan membisikkan kepada kaum mereka: “Buatlah patung yang ditegakkan pada majlis-majlis mereka, yang mereka dahulu biasa duduk. Dan namakanlah dengan nama-nama mereka!”. Lalu mereka melakukan. Patung-patung itu tidak disembah. Sehingga ketika mereka (generasi pembuat patung) mati, ilmu (agama) telah hilang, patung-patung itu tidak disembah”. [HR. Al-Bukhâri, no. 4920]

 

Artikel : www.hisbah.net

Ikuti update artikel di Fans Page Hisbah.net
Youtube HisbahTv,
Follow Instagram Kami Hisbahnet dan alhisbahbogor

Continue Reading

baru

Nahi Munkar Bukan Ditegakkan Dengan Vonis Bid’ah Serampangan

Published

on

Amar Makruf Nahi Munkar merupakan Syiar Islam yang agung, dan merupakan bagian penting dari dakwah.
Dengan tegaknya Amar Makruf maka umat akan selalu berada dalam kebaikan dan mengerjakan amalan-amalan saleh, dan dengan tegaknua Nahi Munkar, maka umat akan jauh dari kekufuran, kesyirikan, dan kemaksiatan serta menjauhinya.

Namun tetap harus diperhatikan, dalam menegakkan syiar yang besar ini, seseorang juga harus membekali diri dengan ilmu yang memadai, agar tidak salah kaprah dalam menarik kesimpulan hukum suatu permasalah dan bagaimana cara menyikapinya.
Berkata Imam Al Kharasyi:

قال الخرشي في شرح المختصر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية بشروط: أن يكون الآمر عالمًا بالمعروف والمنكر؛ لئلا ينهى عن معروف يعتقد أنه منكر، أو يأمر بمنكر يعتقد أنه معروف، وأن يأمن أن يؤدي إنكاره إلى منكر أكبر منه.

“Hukum Amar Makruf Nahi Munkar adalah Fardhu Kifayah, dan ia disyaratkan: Hendaknya orang yang menyeru itu mengetahui mana yang Makruf dan mana yang Munkar; agar jangan sampai ia melarang dari yang makruf karena mengiranya adalah kemungkaran. Atau menyeru kepada yang munkar karena mengiranya makruf. Atau pengingkarannya terhadap suatu kemungkaran malah justru menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi”. (Syarah Al Mukhtasar)

Maka seorang dai dan siapapun yang memiliki semangat keislaman agar dapat lebih teliti dan berhati-hati, terlebih lagi banyak amalan-amalan yang nyatanya dibolehkan oleh sebagian Ulama, namun karena disinformasi maka dikira bahwa amalan tersebut tidak boleh dikerjakan.
Simak penuturan Imam Annawawi berikut:

قال الإمام النووي: (إن العلماء إنما ينكرون على ما أجمع على إنكاره، وأما المختلف فيه فلا إنكار فيه، لأن على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب، وهذا هو المختار عند كثير من المحققين أو أكثرهم) شرح صحيح مسلم للإمام النووي

Berkata Imam An Nawawi Rahimahullah:
(Sesungguhnya Ulama hanya mengingkari hal-hal yang telah disepakati akan kemungkarannya. Adapun yang masih diperdebatkan, maka tidak dingkari. Karena pada kedua madzhab itu terdapat Ulama Mujtahid yang bisa jadi benar”. Jadi, inilah pendapat yang dipilih oleh banyak Ulama Muhaqqiq dan bahkan mayoritas mereka”.(Syarah Sahih Muslim)

Maka kemudian, jika ternyata amalan tersebut termasuk ke ranah ijtihadiyyah, dibolehkan oleh Ulama, maka para pelakunya tidak boleh divonis dengan sebutan Ahlul Bid’ah!
Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan hal yang senada:

فلا يصح لأحد أن يبدِّع أحداً أو يخطئه بناء على مخالفته قول أحد علماء السلف حتى يثبت أنه إجماع السلف، أو أن هذا القول دل عليه الكتاب والسنة؛ فإن من أقوال سلف الأمة وأئمتها ما خالف الثابت في الكتاب والسنة، وهم في ذلك معذورون، إذ لا يسلم من الخطأ أو الغفلة بشر.
( مجموع الفتاوى (3/349)

“Tidak dibenarkan bagi siapapun untuk membid’ahkan orang lain atau menyalahkannya karena berbeda dengan pendapat salah satu Ulama Salaf sampai dibuktikan bahwa orang tersebut melanggar pendapat Salaf yang merupakan Ijma’, atau pendapat tersebut berdasarkan Al Qur’an dan As Sunnah. Yang demikian karena terdapat dari pendapat para pendahulu dan Imam-imam Salaf yang bersebrangan dengan Al Qur’an dan As Sunnah , Namun mereka mendapatkan uzur (atas ijtihadnya), karena tidak ada satupun yang dapat terbebas dari kesalahan ataupun dari tergelincir dari keburukan”.(Majmu Fatawa 349/3)

Maka hendaklah setiap dari kita mengukur kembali keilmuan masing-masing, dan terus menambahnya, sehingga jadilah dakwah betul-betul mengajak manusia dengan hikmah, bukan semangat tanpa arah.
Karena sebagaimana yang sudah disebutkan Imam Al Kharasyi di awal, ditakutkan sikap serampangan ini justru akan menjadi bumerang, akan mendatangkan masalah yang lebih besar dari sebelumnya, dan semakin mencoreng nama baik dakwah dan Ahlussunnah wal Jamaah.

Semoga Allah Ta’ala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah-Nya.

Muhammad Hadrami, LC

Artikel : www.hisbah.net

Ikuti update artikel di Fans Page Hisbah.net
Youtube HisbahTv,
Follow Instagram Kami Hisbahnet dan alhisbahbogor

Klik iklan yang ada di website.
Dengan mengklik iklan yang ada diwebsite, berarti anda telah membantu oprasional dakwah kami. Jazakallahukhoiron.

Continue Reading

Trending