Menyambut 10 hari terakhir dengan menyiapkan diri untuk menghabiskan setiap malam dengan ibadah agar meraih amalan – amalan mulia .
Diantara 10 malam terakhir adalah terdapatnya malam seribu bulan, dan ditingkatkan nilai amal shaleh