Pertanyaan : Semoga Allah memberikan kebaikan kepada Anda, bolehkah seorang wanita membaca al-Qur’an al-Karim ketika hendak tidur tanpa mengenakan hijab di atas kepalanya? Jawaban : Syaikh (menjawab) : Iya, boleh bagi seorang wanita untuk membaca al-Qur’an sekalipun dalam kondisi terbuka kepalanya, baik ketika hendak tidur atau ketika dalam kondisi terbangun,Continue Reading