Orang munafik adalah orang-orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Mereka senantiasa bersembunyi dibalik tameng kemunafikan mereka demi mempertahankan kedudukan dan keamanan diri mereka, namun dibalik persembunyian itu mereka senantiasa mencuri-curi kesempatan untuk melemahkan barisan kaum muslimin. Mereka itu dinamakan sebagai munafik murni, hukuman mereka di akhirat sama seperti orangContinue Reading