Segala Puji kepada Allah Azza wa Jalla dan shalawat tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu `alaihi Wa Sallam  berserta para sahabatnya, dan  juga para pengikutnya yang dengan kuat memegang teguh Sunnah Beliau hingga nyawa terlepas dari jasad. Semoga kita sebagai pengikutnya yang gemar akan menuntut ilmu untuk mengetahui tuntunannya dalam seluruhContinue Reading