Diantara bi-‘ah-bid’ah yang terjadi pada bulan Allah Muharram adalah sebagai berikut: Memberi makan seorang mukmin di malam Asyura’ Mereka tidak segan-segan membuat hadits palsu dengan sanad dari Ibnu Abbas yang mirip dengan haditsnya orang Syi’ah yang berbunyi : “Barangsiapa berpuasa pada hari Asyura’ dari bulan Muharram, maka Allah memberinya (pahala)Continue Reading