Pada bagian pertama dari tulisan ini, telah disebutkan beberapa kesalahan atau kemungkaran kaitannya dengan bentuk ibadah qurban. Dan, berikut ini adalah bentuk kesalahan dan kemungkaran yang lainnya. Bahwa sebagian orang bilamana hewan kurban telah disembelih, mereka sengaja mengambil sebagian darahnya, lalu melumurkannya pada sebuah tembok dengan anggapan atau keyakinan bahwaContinue Reading

Dakwah adalah jalan yang mulia, jalannya para Nabi dan Rasul utusan Allah Ta’ala. Tujuan utama dakwah adalah mengajak manusia untuk mengesakan Allah semata dalam tauhidnya, dan hanya beribadah kepadanya semata pula. Namun yang menjadi persoalan, ketika umat semakin jauh dari agamanya, semakin kabur pula pemahaman mereka akan tauhid dan ibadah,Continue Reading

Syaikhul Islam Al Anshari, pemilik matan Manazil As Saairin, berkata Syarat taubat itu ada tiga: (1) Menyesal, (2) Berhenti total, dan (3) Al I’tidzar Hakikat taubat adalah menyesal dari perbuatan dosa yang telah dilakukan, berhenti total dari perbuatan yang serupa, serta bertekad tidak mengulanginya lagi di masa mendatang. Tiga halContinue Reading

Taubat adalah stasiun awal, pertengahan, bahkan yang terakhir bagi hamba yang menempuh jalan menuju Allah ﷻ. Ia senantiasa berada dalam maqam ini hingga akhir hayatnya. Apabila ia berangkat ke stasiun yang lain ia berangkat dengan maqam taubatnya. Maqam ini akan senantiasa menyertainya kemana dan di manapun dia berada. Pendeknya, taubatContinue Reading

KEUTAMAAN AKHLAK YANG BAIK Saudaraku, ketahuilah, menghiasi diri dengan akhlak yang baik termasuk unsur-unsur ketakwaan, dan tidak sempurna ketakwaan seseorang itu kecuali dengan akhlak yang baik.Continue Reading

Pembaca yang budiman, Hari Jumat mempunyai kedudukan tersendiri di dalam Islam, baik dari sisi keutamaan, sejarahnya dan juga disyariatkannya amal-amalan sunnah yang berlipat ganda pahalanya. Karenanya, sangat wajar jika kita menyambutnya sepenuh hati dan suka cita, bahkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga menyebutnya sebagai hari raya. Jumat memang hariContinue Reading

Allah subhanahu wata’ala berfirman, yang artinya: “Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: “Sesungguhnya petunjuk Allah Itulah petunjuk (yang benar)” dan Sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu”. (QS. Al-Baqarah:Continue Reading

  Mahabbah berarti cinta, yaitu perasaan rindu dan senang yang istimewa terhadap sesuatu. Perasaan demikian menyebabkan perhatian seseorang terpusat kepadanya bahkan mendorong orang itu untuk memberikan yang terbaik. Perasaan cinta itu diikuti dengan ketulusan untuk mengorbankan apa saja termasuk nyawa sekalipun kepada yang dicintai.Continue Reading

Buletin Hisbah Th. IV/Jum’at IV/04 Rabi’ul Awwal 1433 H/27 Januari 2012 M Berbicara tentang pengertian As-Sunnah, di benak orang yang terlintas hanya pengertian dengan arti: “apabila dikerjakan memperoleh pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa dan tidak memperoleh pahala.”Continue Reading

Buletin Dakwah Hisbah Th. IV/Jum’at III/26 Shafar 1433 H/20 Januari 2012 M Wasiat Para Pendahulu yang Sholeh Pada Detik-Detik Menjelang Kematian Wasiat merupakan salah satu ajaran Allah ‘azza wajalla yang mulia. Hal ini, penting dan sangat berguna. Allah ‘azza wajalla memberikan contoh sebuah wasiat yang amat mulia di dalam kitabNya. AllahContinue Reading