Saudara-saudariku Seiman… Riya, yang hakikatnya adalah mencari apa yang ada di dunia dengan ibadah dan pada asalnya adalah mencari posisi tempat di hati manusia merupakan salah satu bentuk syirik kecil yang akan menodai kemurnian penghambaan seorang hamba kepada Allah ta’ala. Riya merupakan penyakit hati yang sedimikian dikhawatirkan oleh Rasulullah akanContinue Reading