Menutup aurat dan menjaga diri Tidak dikenal di dalam sejarah, wanita yang seperti para shahabiyat dalam menjaga diri dari segala hal yang dilarang setelah diutusnya Muhammad ﷺ. Berikut ini adalah ‘Aisyah –semoga Allah meridhainya– dia menjelaskan kepada kita salah satu contoh dari salah satu sikap yang menggambarkan kepada para wanitaContinue Reading

Saudariku muslimah, semoga Allah memberkahi Anda Anda saya yakin kenal dengan Maryam binti Imran, ibunda dari Nabi Isa, ia adalah wanita teladan yang utama bagimu. Namanya  terukir harum dalam Al-Qur`an, perjalanan hidupnya penuh dengan hikmah dan pelajaran. Saudariku muslimah, semoga Allah memberkahi Anda Mari kita renungi lebih dekat contoh keutamaanContinue Reading