Hisbah (الحسبة )/ihtisab ( الإحتساب ) merupakan istilah dalam bahasa arab yang sering diartikan sebagai ‘amar ma’ruf nahi munkar’. Imam Al-Mawardy berkata: “Ihtisab artinya menyuruh kepada kebaikan ketika kebaikan itu ditinggalkan dan mencegah kemungkaran ketika nampak dikerjakan”. Ibnu Taimiyah menambahkan dalam definisi Wilayah al-Hisbah yang kewenangannya tidak termasuk alam wewenang penguasa, peradilanContinue Reading