Di antara perkara yang patut untuk diwaspadai oleh setiap muslim adalah ungkapan-ungkapan yang dinisbatkan kepada Rasulullah-shallallahu ‘alaihi wasallam– yang tidak jarang justru disampaikan oleh pada penyeru agama ini dalam ceramah-ceramahnya untuk memberi motivasi kepada kaum muslimin seputar puasa dan bulan ramadhan, padahal ungkapan tersebut tidaklah benar penisbatannya kepada Rasulullah-shallallahu ‘alaihiContinue Reading