Segala puji bagi Allah Dzat yang membolak balikkan keadaan hati, hanya kepadaNya kita memohon agar diteguhkan hati kita di atas agamaNya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada nabiNya Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam seorang nabi yang telah memberikan keteladanan kepada pengikutnya berupa memperbanyak berdoa kepadaNya memohon keteguhan hati di atas agamaNya.Continue Reading