Tanya : Suatu negara mengeluarkan keputusan yang memaksa seluruh wanita untuk melepaskan jilbab, khususnya, penutup kepala, maka apakah boleh mengikuti keputusan tersebut, perlu diketahui bahwa barang siapa menolak keputusan tersebut maka dia akan dikenakan sangsi, seperti dikeluarkan dari tempat kerja, sekolah atau dimasukkan ke penjara ? Jawab : Ujian iniContinue Reading