Siapakah diantara kita yang tidak kenal dengan Imam al-Bukhari atau Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ismâ’îl bin Ibrâhîm bin al-Mughîrah bin Bardizbah al-Ju’fi al-Bukhâri rahimahullah (wafat thn. 256 H)? Tentunya kita mengenalinya. Karena nama beliau tidak asing ditelinga kita. Beliau adalah penulis kitab Sahih al-Bukhari. Padahal beliau bukan orang arab (ajam)Continue Reading