Pertanyaan : Banyak dari kaum muslimin yang berpuasa pada hari ‘asyura dan benar-benar mementingkannya kerana mereka mendengar dari para da’i  (pendakwah) tentang dalil-dalil yang memberikan motivasi dan dorongan untuk mengamalkannya. Maka kenapa umat tidak diarahkan untuk benar-benar memperhatikan hilal Muharram, sehingga kaum muslimin mengetahui (masuknya bulan Muharram) setelah disiarkan atauContinue Reading

Pertanyaan : Saya seorang pemuda yang telah diberi hidayah oleh Allah dengan cahaya Al-Haq (kebenaran). Saya ingin melaksanakan puasa ‘Asyura dan semua puasa pada hari-hari yang utama selain (puasa) Ramadhan. Apakah boleh terkait dengan puasa ‘asyura saya bersandar pada kalender dalam penentuan masuknya bulan Muharram, ataukah berhati-hati dengan cara berpuasaContinue Reading