Salah seorang Arab pedusunan telah meringkas ciri-ciri wanita yang paling buruk dengan mengatakan, “Berhati-hatilah terhadap setiap wanita yang bertingkah seperti lelaki, kasar, suka melawan dan membantah kerena kedua hal ini merupakan ancaman. Suaranya keras, suka mengubur kebaikan-kebaikan orang lain, menyebarkan keburukan-keburukan orang lain, menghabiskan waktu untuk mencela suaminya, tidak membantuContinue Reading