Biografi singkat beliau Beliau adalah Shuhaib bin Sinan bin Malik, salah satu kesatria arab yang paling jitu dalam memanah, ia adalah salah satu assabiqunal awwalun (orang-orang yang pertama masuk Islam). Ayahnya adalah salah satu tokoh jahiliyah yang dihormati, Kisra raja persia menjadikan ayahnya sebagai gubernur Bashrah, saat itu tempat tinggalContinue Reading

Sayyidah Aisyah adalah salah satu tokoh wanita terpenting dalam islam, beliau adalah figur yang pantas menjadi contoh dan tauladan bagi umat Islam, khususnya bagi muslimah. Jika seorang muslimah ingin mencontoh seseorang untuk menjadikannya sebagai tauladan dalam hidupnya khususnya dalam masalah-masalah agama yang berkaitan dengan wanita dan keluarga, maka beliaulah orangnya.Continue Reading