Beliau adalah Sholeh bin Abdu bin Masih bin Ubaid bin Hajir bin Tsamud bin ‘Abir bin Iram bin Saam bin Nuh. Beliau diutus kepada Kaum Tsamud yang tidak lain adalah kalangan beliau sendiri. Mereka adalah kabilah arab lama yang datang setelah musnahnya kaum ‘Aad kaum Nabi Hud (Baca: Kisah NabiContinue Reading