Dari Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ bahwa Rasulullah ﷺ bersabada, “Tidaklah berbicara ketika masih bayi kecuali tiga orang, di antaranya : Isa bin Maryam dan seorang bayi yang ada pada zaman Juraij.” Juraij adalah seorang laki-laki ahli ibadah, dia membangun sendiri tempat ibadahnya. Ceritanya, pada suatu hari di saat iaContinue Reading

Sebenarnya ada satu prinsip yang semua orang sepakat dengannya. Yaitu bahwa tak ada seorang pun yang mau bila usaha dan lelahnya berakhir rugi. Semua ingin beruntung dan meraih kemenangan. Dan bulan Ramadhan sebenarnya tak ubahnya layaknya perniagaan yang begitu urgen ; dengan harga penawaran yang sangat menggiurkan. Ada hamba yangContinue Reading

Dalam kesempatan ini kami akan mengulas secara ringkas beberapa hal yang sangat erat kaitannya dengan taubat. Seorang hamba sangat perlu mengetahuinya. Taubat sebagai ibadah kepada Allah adalah hal yang pada prinsipnya harus segera dilaksanakan. Dengan kata lain, kewajiban taubat ini haruslah dilakukan sesegera mungkin, yang apabila seseorang menundanya maka iaContinue Reading

Kita di kagetkan oleh para pembawa jenazah yang datang melintas Namun kita main-main ketika jenazah itu sudah pergi tanpa bekas Seperti takutnya segerombolan kambing dari serangan serigala Serigala pergi, mereka pun kembali lagi bersuka ria Pada tahun ajaran pertama, aku masih tinggal bersama ayahku, dalam sebuah lingkungan yang baik. SekembaliContinue Reading

Adakalanya seseorang jatuh dalam dosa, lalu ia menyesal, bertaubat dan menjauhinya. Kemudian ia melakukan dosa kembali, lalu ia bertaubat dan demikian seterusnya. Kemudian saat itu ia bertanya-tanya: Apakah saya boleh bertaubat setelah itu? Setan memang sengaja bersandar pada kelemahan tersebut untuk meyakinkannya supaya tidak bertaubat dan bahwa ia bukan orangContinue Reading

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda Ada seorang lelaki yang berlebih-lebihan dalam memperlakukan dirinya sendiri. Kemudian tatkala kematian menghampirinya, ia berpesan kepada anak-anaknya, “Jika nyawaku nanti telah dicabut, bakarlah jasadku, jadikan seperti tepung, kemudian biarkan angin menerbangkan abu jasadku itu. Demi Allah, sekiranya Allah berkenanContinue Reading

Taubat yang benar dan sah adalah taubat yang ditandai dengan ciri-ciri berikut ini. Pertama, menjadi lebih baik daripada sebelum bertaubat. Kedua, rasa cemas terhadap azab dan murka Allah ﷺ yang selalu menyertainya. Sekejap pun ia tidak pernah lepas dari rasa cemas ini hingga ia mendengar suara Malaikat yang akan mencabut ruhnyaContinue Reading

Engkau berbaik sangka kepada hari-hari bila ia baik, dan engkau tidak takut terhadap takdir buruk bagi dirimu. Malam-malam membuatmu merasa tenang. Sehingga membuatmu tertipu, padahal di keheningan malam itulah terjadi hal yang tabu Usai menyelesaikan studi di SMA, aku mendaftarkan diri untuk masuk perguruan tinggi. Namun, ternyata ada hal baru.Continue Reading

Allah ﷻ menyebutkan kisah yang terjadi antara Adam dan Iblis di dalam Al Qur’an pada 7 tempat; dalam Surat Al Baqarah ayat 34-38; Surat Al A’raf : 11-22; Surat Al Hijr : 29-32; Surat Al Isra : 61-65; dalam Surat Al Kahfi : 50; Surat Thaha : 116-123 dan padaContinue Reading

Umar bin Qais pernah mengungkapkan “Bila engkau mendapatkan kesempatan berbuat baik, lakukanlah kebaikan itu meski sekali, niscaya engkau akan menjadi ahlinya” Aku telah menyelesaikan studiku di sebuah sekolah kesehatan dengan susah payah. Aku sama sekali tidak fokus pada pelajaran. Namun Allah memudahkan juga jalanku untuk menyelesaikan kuliahku. Lalu aku ditempatkanContinue Reading

Kutulis kisah ini untuk segenap muslimah. Meskipun dengan menulisnya, hatiku semakin teriris-iris. Namun biarlah luka itu menganga, asalkan kalian tidak menjadi korban berikutnya. Dulu aku pernah merasakan bahagianya pernikahan. Aku mencintai suamiku, dia pun mencintaiku. Meskipun hidup pas-pasan, rumah tangga kami diliputi kedamaian. Suamiku seorang pekerja keras. Ia berusaha mendapatkanContinue Reading

Ini adalah suatu cerita tentang keteguhan iman dan semangat dakwah seorang hamba beriman yang disebutkan dalam Al-Qur’an. Ia adalah salah seorang dari keluarga Fir’aun; seorang raja kafir dan dzolim yang hidup dimasa Nabi Musa ‘alaihissalam. Kisahnya disebutkan dalam Surat Ghafir mulai dari ayat 28 yang berbunyi: وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْContinue Reading