perahu-kuning.jpg

Manfaatkan Masa Muda

Hafshah bintu Sirin rahimahallah Berkata: “Wahai para pemuda manfaatkanlah masa mudamu, sesungguhnya aku tidak melihat amal perbuatan (dapat dikerjakan …

Top