Suatu saat ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu’anha tawaf di sekeliling ka’bah beliau melihat seorang perempuan memakai pakaian yang bersalib, Sayyidah Aisyah langsung menegurnya dan menyuruh perempuan tersebut untuk mengganti pakaiannya yang bersalib dengan pakaian lain. Imam Ahmad meriwayatkan dari Daqirah Ummu Abdur Rahman ia berkata, “kami pernah tawaf di ka’bah bersamaContinue Reading