Memberi nasihat Kepada Orang lain yang tidak solat