Tawasul yang disyariatkan adalah tawasul dengan Dzat Allah, seperti ucapan Anda, “ Ya Allah. Begitu juga bertawasul dengan menyebut salah satu nama-nama Allah. seperti, Ya Rahman, Ya Rahim Ya Hayyu Ya Qayyum. Atau dengan menyebut sifat-sifatNya seperti perkataanMu, “ Ya Allah dengan perantaraan rahmatMu aku mengadukan persoalanku, dan yang lainnya.Continue Reading