Aslam bercerita, “Saya pernah menemani Umar bin Khattab berkeliling kota madinah, tatkala beliau merasa capek beliau menyandar kepada sebuah tembok ditengah malam, (tiba-tiba kami mendengar) seorang perempuan berkata kepada anak putrinya, “Wahai anakku, bangunlah dan campurlah susu tersebut dengan air”. Sang gadis menjawab, “Wahai ibuku, tidakkah ibu tahu apa yangContinue Reading