padi-merunduk.jpg

Rendah Hati

Imam asy-Syafi’i –semoga Alloh merahmatinya- mengatakan: “Rendah hati adalah sifat yang terpuji dan kesombongan adalah sifat yang tercela, beliau …

Top