Puasa adalah ibadah yang agung, dan merupakan salah satu dari rukun Islam. Maka dalam pelaksanaannya, seorang muslim wajib mengikuti ketentuan yang ada, salah satunya adalah definisi dari puasa itu sendiri yang menyebutkan batas waktu dari mulai hingga akhirnya, yaitu menahan lapar, haus dan seluruh hal-hal yang membatalkan seperti senggama, dariContinue Reading

Sebagian orang terus saja menyantap makan sementara azan kedua untuk sholat fajar di bulan ramadhan tengah dikumandangkan, bagaimanakah dengan seabsahan puasa mereka? Jawab : Bila seorang muazin (tukang azan) berazan pada waktu fajar benar-benar telah terbit, maka seseorang wajib menahan dirinya sejak permulaan ia mendengar azan yang dikumandangkan oleh muazinContinue Reading