Syaikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin pernah ditanya : apakah boleh berjabat tangan dengan kerabat perempuan di balik penghalang atau alas? Jawaban : Kerabat perempuan apabila mereka mahrom, maksudnya perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi-maka ia boleh berjabat tangan dengannya di balik penghalang/alas atau bersentuhan langsung. Karena seorang mahrom boleh melihat perempuan yangContinue Reading