Syaikhul Islam Al Anshari Al Harawi, pemilik matan Manazil As Saairin, berkata: Rahasia hakikat taubat ada 3 perkara: (1) Memilah antara taubat untuk ketakwaan dan taubat untuk kejayaan, (2) Melalaikan dosa, dan (3) Taubat dari “cacatnya” pertaubatan. Sebab, orang yang (sudah) bertaubat juga termasuk dalam ayat وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًاContinue Reading

Wapada dan hindarilah perkara-perkara yang bisa menghalangimu dari taubat : Ketergantungan hati kepada perbuatan dosa. Berat untuk betaubat & sulit iltizam (komitmen) terhadap ajaran Islam. Tertipu dengan satrullah (penutupan aib oleh Allah) & limpahan nikmat-Nya. Ujian-ujian yang akan dialami setelah bertaubat. Karena merasa berat, akhirnya ia kembali mengerjakan kebiasaan dosanyaContinue Reading