Kepada siapakah puasa diwajibkan? Jawab : puasa diwajibkan kepada setiap muslim, berakal, baligh, mampu melaksanakannya, dalam keadaan bermukim (tidak sedang dalam perjalanan), dan bebas dari segala jenis penghalang puasa. Sehingga orang kafir tidak berpuasa, begitu juga dengan orang gila, musafir, orang yang tidak mampu berpuasa, orang yang sakit parah, wanitaContinue Reading