Saudariku, muslimah, semoga Allah memberkahi Anda. Di antara perkara yang wajib Anda benarkan adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah-shallallahu ‘alaihi wasallam– dalam sabda-sabdanya. Baik sabda beliau tersebut berisi sesuatu yang menggembirakan hatimu ataupun sebaliknya. Di antara yang disabdakan beliau di mana isinya sangat boleh jadi menjadikan hati mu tidak merasaContinue Reading