ranting.jpg

Bahaya Syirik Kecil

Di antara bahaya dari syirik ini adalah bahwa ia menodai kemurnian aqidah dan peribadatan seseorang kepada Allah ta’ala. Keyakinan seorang hamba menjadi …

daun.jpg

Apa Itu Syirik Kecil?

Syirik kecil yaitu setiap ucapan atau perbuatan yang dinyatakan syirik oleh syara tetapi tidak mengeluarkan dari agama. Ia merupakan dosa besar yang dapat …

Top