Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah. Qurban merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah yang sangat mulia. Namun, tidak jarang orang yang justru terjatuh kedalam kesalahan atau kemungkaran kaitannya dengan bentuk ibadah yang satu ini. Memperiotaskan Berkurban untuk Orang yang telah meninggal Boleh jadi adaContinue Reading

Para ulama, di antaranya adalah Imam Ahmad menyatakan bahwa menyembelih kurban lebih utama daripada mensedekahkan harganya. Ibnul Qayyim berkata, “Menyembelih pada waktunya lebih utama daripada sedekah dengan harganya, sekalipun dengan jumlah sedekah yang lebih besar daripada harga Qurban, karena penyembelihan dan mengalirkan darah itu sendiri menjadi sasaran, ia adalah ibadahContinue Reading