Pertanyaan : Bila pada masa lampau seseorang terlanjur bertransaksi dengan riba, dan sekarang Ia hendak bertaubat, maka dikemanakan uang yang terlanjur ia kumpulkan dari riba tersebut, apakah disedekahkan? Sesungguhnya Allah itu baik, dan tidak akan menerima selain yang baik pula. sejauhmanakah penerapan hadits ini pada harta hasil riba? Jawaban :Continue Reading