Bunga bank sejatinya adalah riba. Adapun mengenai mengambil bunga tabungan di bank, untuk kemudian disalurkan ke berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, terjadi silang pendapat dikalangan para ulama. Ada yang berpendapat bahwa bunga bank wajib ditinggal dan sama sekali tidak boleh diambil. Ada juga yang berpendapat, dibolehkan mengambil bunga bank, untuk disalurkanContinue Reading

Segala puji bagi Allah yang menghalalkan segala sesuatu yang baik dan mengharamkan segala yang buruk, termasuk riba dalam segala bentuk dan ragamnya serta hasil dari transaksi riba. Allah ta’ala berfirman, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah : 275) Pembaca yang budimanContinue Reading