Skip to content

Suami yang Gemar Menghina Istri

Tipe suami terburuk –bila tidak boleh dikatakan sebagai suami terburuk secara mutlak- adalah suami yang menghina istrinya. Karena, sebuah penghinaan itu dapat meruntuhkan batu besar. Bagaimana pula terhadap hati manusia? Bila seseorang menghadapi suatu perkara yang didalamnya mendapatkan penghinaan,

Pinjaman Online: Riba Berkedok Kemudahan yang Menyengsarakan Dunia dan Akhirat

Lintah Darat berevolusi menjadi predator yang memangsa orang-orang yang sedang kesusahan, alih-alih membantu, mereka justru menghisap darah korban dan memerasnya tanpa ampun. Seperti akhir-akhir ini yang semakin marak terjadi, disebabkan tekanan ekonomi dan kekurangpahaman korban akan hukum pinjam-meminjam riba kemudian ia terjatuh ke dalam kubangan kesialan dunia-akhirat tersebut, bagaimana tidak? Sial dunia karena menjadi korban dari pemangsa tidak memiliki hati, mereka menjerat dan menipu korban dengan persyaratan yang mudah ketika mengajukan pinjaman, namun bunga dan denda pinjaman sangat tinggi jika terjadi keterlambatan.

Sholat adalah Amalan yang Pertama Kali Akan dihisab

Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah shalatnya. Apabila shalatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila shalatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi.

Masjid Yayasan Al-Hisbah

Yayasan Al-Hisbah